حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران

حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران
خودروسازان ایرانی توانستند به لطف توافق هسته‌ای و برجام، پای میزمذاکره با شرکت‌های خارجی نشسته و حتی قراردادها و تفاهمنامه‌هایی را نیز به امضا برسانند و حالا این پرسش مطرح است که حضور خارجی‌ها تا چه حد می‌تواند به رشد و توسعه این صنعت بیانجامد؟

حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران

خودروسازان ایرانی توانستند به لطف توافق هسته‌ای و برجام، پای میزمذاکره با شرکت‌های خارجی نشسته و حتی قراردادها و تفاهمنامه‌هایی را نیز به امضا برسانند و حالا این پرسش مطرح است که حضور خارجی‌ها تا چه حد می‌تواند به رشد و توسعه این صنعت بیانجامد؟
حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس