حكم واگذاری سهام ايران‌خودرو در بانک پارسيان صادر شد

حكم واگذاری سهام ايران‌خودرو در بانک پارسيان صادر شد
شورای پول و اعتبار دو شركت خودروسازی ايران‌خودرو و سايپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود كرده است كه ايران‌خودرو بايد سهام …

حكم واگذاری سهام ايران‌خودرو در بانک پارسيان صادر شد

شورای پول و اعتبار دو شركت خودروسازی ايران‌خودرو و سايپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود كرده است كه ايران‌خودرو بايد سهام …
حكم واگذاری سهام ايران‌خودرو در بانک پارسيان صادر شد

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس