حمله به کانگوروها با پیرمرد انگلیسی (عکس)

حمله به کانگوروها با پیرمرد انگلیسی (عکس)
اردن برای صدرنشینی در گروه در حالی به مصاف استرالیا رفته است که این بار یک مربی انگلیسی سرشناس را روی نیمکت خود می بیند.

حمله به کانگوروها با پیرمرد انگلیسی (عکس)

اردن برای صدرنشینی در گروه در حالی به مصاف استرالیا رفته است که این بار یک مربی انگلیسی سرشناس را روی نیمکت خود می بیند.
حمله به کانگوروها با پیرمرد انگلیسی (عکس)

مرکز فیلم

مد روز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس