خارجی ها نگران سرمایه گذاری در ایران

خارجی ها نگران سرمایه گذاری در ایران
بی ثباتی قوانین و مقررات و عدم شفافیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره از جمله اصلی ترین موارد نگرانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان بحساب می آیند.

خارجی ها نگران سرمایه گذاری در ایران

بی ثباتی قوانین و مقررات و عدم شفافیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره از جمله اصلی ترین موارد نگرانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان بحساب می آیند.
خارجی ها نگران سرمایه گذاری در ایران

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس