خالقى‌فر همچنان دور از ترکیب

خالقى‌فر همچنان دور از ترکیب
در حالى که برانکو ایوانکوویچ در دیدار تدارکاتى شب گذشته تیمش از تمام پتانسیل پرسپولیس سود برد، خالقى فر اجازه حضور در برابر العوروبا را دریافت نکرد.

خالقى‌فر همچنان دور از ترکیب

در حالى که برانکو ایوانکوویچ در دیدار تدارکاتى شب گذشته تیمش از تمام پتانسیل پرسپولیس سود برد، خالقى فر اجازه حضور در برابر العوروبا را دریافت نکرد.
خالقى‌فر همچنان دور از ترکیب

سایت استخدامی

استخدام ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس