خانواده «شهید سید مهدی حسینی» با پیکر مطهر وی وداع کردند

خانواده «شهید سید مهدی حسینی» با پیکر مطهر وی وداع کردند
خانواده شهید سید مهدی حسینی برای آخرین بار با پیکر مطهر این شهید عزیز وداع کردند.

خانواده «شهید سید مهدی حسینی» با پیکر مطهر وی وداع کردند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس