خداحافظی تجارت یک‌طرفه ایران وکره جنوبی

خداحافظی تجارت یک‌طرفه ایران وکره جنوبی

ولی‌الله افخمی‌راد  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت   با بیان اینکه کره جنوبی دیگر نباید به ایران به عنوان یک بازار محصولات تمام شده خود نگاه کند، گفت: رئیس جمهور کره جنوبی بعد از نیم قرن به همراه یک هیات همراه تجاری و اقتصادی به ایران سفر کرده و قرارداد‌ها، توافق نامه ها و موضوعات مذاکرات تجار و بازرگانان نشان می‌دهد که این کشور نیز در حال عوض کردن رویکرد خود نسبت به بازار ایران است. وی افزود: در زمان پسا برجام، تلاش کردیم این کشور رویکرد خود را از فروش کالاهای اولیه و محصولات نهایی به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تغییر دهد. علاوه بر این در بیش از 20 تفاهم نامه‌ای که با کره جنوبی داریم و در این سفر منعقد خواهد شد، عمدتا برگشت به همکاری های مشرک در کشور ما و در کشور کره خواهد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تاکید بر اینکه این سرمایه‌گذاری ها و توافاهم‌نامه ها باید به همکاری های مشترک و انتقال تکنولوژی ختم شود، ادامه تجارت ایران و کره را در راستای مثبت تر کردن تراز به شدت منفی تجاری ایران و کره دانست.

خداحافظی تجارت یک‌طرفه ایران وکره جنوبی

ولی‌الله افخمی‌راد  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت   با بیان اینکه کره جنوبی دیگر نباید به ایران به عنوان یک بازار محصولات تمام شده خود نگاه کند، گفت: رئیس جمهور کره جنوبی بعد از نیم قرن به همراه یک هیات همراه تجاری و اقتصادی به ایران سفر کرده و قرارداد‌ها، توافق نامه ها و موضوعات مذاکرات تجار و بازرگانان نشان می‌دهد که این کشور نیز در حال عوض کردن رویکرد خود نسبت به بازار ایران است. وی افزود: در زمان پسا برجام، تلاش کردیم این کشور رویکرد خود را از فروش کالاهای اولیه و محصولات نهایی به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تغییر دهد. علاوه بر این در بیش از 20 تفاهم نامه‌ای که با کره جنوبی داریم و در این سفر منعقد خواهد شد، عمدتا برگشت به همکاری های مشرک در کشور ما و در کشور کره خواهد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تاکید بر اینکه این سرمایه‌گذاری ها و توافاهم‌نامه ها باید به همکاری های مشترک و انتقال تکنولوژی ختم شود، ادامه تجارت ایران و کره را در راستای مثبت تر کردن تراز به شدت منفی تجاری ایران و کره دانست.

خداحافظی تجارت یک‌طرفه ایران وکره جنوبی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس