خدمتی: همه برای طلا آمده‌اند

خدمتی: همه برای طلا آمده‌اند
تیرانداز المپیکی کشورمان گفت: اگر استرس و فشار روانی نباشد می توانم عالی نتیجه بگیرم اما این استرس برای همه هست و باید کنترلش کنیم.

خدمتی: همه برای طلا آمده‌اند

تیرانداز المپیکی کشورمان گفت: اگر استرس و فشار روانی نباشد می توانم عالی نتیجه بگیرم اما این استرس برای همه هست و باید کنترلش کنیم.
خدمتی: همه برای طلا آمده‌اند

کتابخانه فرهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس