خرمزی سرمربی ایرانجوان شد

خرمزی سرمربی ایرانجوان شد
با اعلام هیات مدیره باشگاه ایرانجوان بوشهر محمود خرمزی هدایت این تیم را در فصل پیش رو لیگ یک بر عهده گرفت.

خرمزی سرمربی ایرانجوان شد

با اعلام هیات مدیره باشگاه ایرانجوان بوشهر محمود خرمزی هدایت این تیم را در فصل پیش رو لیگ یک بر عهده گرفت.
خرمزی سرمربی ایرانجوان شد

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس