خروج گولچ از لیست 18 نفره پرسپولیس

خروج گولچ از لیست 18 نفره پرسپولیس
مدافع استرالیایی پرسپولیس از لیست 18 نفره این تیم برای بازی مقابل فولاد  خط خورد.

خروج گولچ از لیست 18 نفره پرسپولیس

مدافع استرالیایی پرسپولیس از لیست 18 نفره این تیم برای بازی مقابل فولاد  خط خورد.
خروج گولچ از لیست 18 نفره پرسپولیس

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس