خصوصی‌سازی صبا در آستانه نهایی شدن/ علی دایی سرمربی صبا می‌ماند

خصوصی‌سازی صبا در آستانه نهایی شدن/ علی دایی سرمربی صبا می‌ماند
به احتمال فراوان علی دایی سال آینده نیز سرمربیگری صبا را عهده‌دار خواهد بود.

خصوصی‌سازی صبا در آستانه نهایی شدن/ علی دایی سرمربی صبا می‌ماند

به احتمال فراوان علی دایی سال آینده نیز سرمربیگری صبا را عهده‌دار خواهد بود.
خصوصی‌سازی صبا در آستانه نهایی شدن/ علی دایی سرمربی صبا می‌ماند

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس