خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی مرجوع می شود

خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی مرجوع می شود
مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران اعلام کرد خودروهای لوکس انبارشده در این سازمان به کشورهای تولید کننده بازمی گردد.
۱۳:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی مرجوع می شود

مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران اعلام کرد خودروهای لوکس انبارشده در این سازمان به کشورهای تولید کننده بازمی گردد.
۱۳:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی مرجوع می شود

فروش بک لینک

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس