خیلی از تیم‌ها می‌توانند یک استقلال خوزستان دیگر باشند/ صادقیان:‌ امسال می‌خواهم کارت نگیرم

خیلی از تیم‌ها می‌توانند یک استقلال خوزستان دیگر باشند/ صادقیان:‌ امسال می‌خواهم کارت نگیرم
پیام صادقیان بعد از جدایی از پرسپولیس روزهای تقریبا بی‌حاشیه‌ای را سپری کرد. او ترجیح داد در نفت و صبا فوتبالش را دنبال کند و به دور از حاشیه‌ها به تیم ملی برسد.

خیلی از تیم‌ها می‌توانند یک استقلال خوزستان دیگر باشند/ صادقیان:‌ امسال می‌خواهم کارت نگیرم

پیام صادقیان بعد از جدایی از پرسپولیس روزهای تقریبا بی‌حاشیه‌ای را سپری کرد. او ترجیح داد در نفت و صبا فوتبالش را دنبال کند و به دور از حاشیه‌ها به تیم ملی برسد.
خیلی از تیم‌ها می‌توانند یک استقلال خوزستان دیگر باشند/ صادقیان:‌ امسال می‌خواهم کارت نگیرم

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس