داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویم

داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویم
رئیس فدراسیون والیبال گفت: قول می‌دهم با تمام قدرت در المپیک حضور داشته باشیم و باعث عزت کشور شویم.

داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویم

رئیس فدراسیون والیبال گفت: قول می‌دهم با تمام قدرت در المپیک حضور داشته باشیم و باعث عزت کشور شویم.
داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس