دایی: در هر دو نیمه بهتر از استقلال بودیم

دایی: در هر دو نیمه بهتر از استقلال بودیم

سرمربی نفت گفت: از بچه ها تشکر می کنم که با 15 روز تمرین عالی بودند.

دایی: در هر دو نیمه بهتر از استقلال بودیم

(image)

سرمربی نفت گفت: از بچه ها تشکر می کنم که با 15 روز تمرین عالی بودند.

دایی: در هر دو نیمه بهتر از استقلال بودیم

خرید رنک گوگل

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس