درآمد عوارضی تهران‌ – قم و درصد هزینه نگهداری

درآمد عوارضی تهران‌ – قم و درصد هزینه نگهداری
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: درآمدی که از اخذ عوارض در این آزادراه به دست می‌آید پس از کسر هزینه جاری جمع‌آوری عوارض، فقط …

درآمد عوارضی تهران‌ – قم و درصد هزینه نگهداری

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: درآمدی که از اخذ عوارض در این آزادراه به دست می‌آید پس از کسر هزینه جاری جمع‌آوری عوارض، فقط …
درآمد عوارضی تهران‌ – قم و درصد هزینه نگهداری

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس