درج حقوق مدیران بانکی در صورت‌های مالی

درج حقوق مدیران بانکی در صورت‌های مالی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورت‌های مالی درج شود.

درج حقوق مدیران بانکی در صورت‌های مالی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورت‌های مالی درج شود.
درج حقوق مدیران بانکی در صورت‌های مالی

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس