درخواست انبوه‌سازان ; مالیات ساخت و ساز را زیاد نکنید

درخواست انبوه‌سازان ; مالیات ساخت و ساز را زیاد نکنید
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که آیین‌نامه اجرایی اخذ مالیات بر ساخت و ساز آماده ارائه به دولت است، وضع مالیات سنگین بر …

درخواست انبوه‌سازان ; مالیات ساخت و ساز را زیاد نکنید

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که آیین‌نامه اجرایی اخذ مالیات بر ساخت و ساز آماده ارائه به دولت است، وضع مالیات سنگین بر …
درخواست انبوه‌سازان ; مالیات ساخت و ساز را زیاد نکنید

اندروید

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس