درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان

درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان
سوئیس نخستین کشوری است که این موضوع را در معرض آرای عمومی قرار داده است. اقلیت موافقان طرح در سوئیس استدلال می‌کنند چنین درآمدی می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی عموم مردم به همراه آورد.

درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان

سوئیس نخستین کشوری است که این موضوع را در معرض آرای عمومی قرار داده است. اقلیت موافقان طرح در سوئیس استدلال می‌کنند چنین درآمدی می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی عموم مردم به همراه آورد.
درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان

باشگاه خبری ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس