درگیری هواداران آلمان با پلیس (عکس)

درگیری هواداران آلمان با پلیس (عکس)
پلیس مانع اغتشاش هواداران آلمان در حاشیه بازی تیمشان مقابل اوکراین شد.

درگیری هواداران آلمان با پلیس (عکس)

پلیس مانع اغتشاش هواداران آلمان در حاشیه بازی تیمشان مقابل اوکراین شد.
درگیری هواداران آلمان با پلیس (عکس)

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس