در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کی‌روش برای پرتغالی‌ها

در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کی‌روش برای پرتغالی‌ها
قهرمانی جهان با تیم جوانان پرتغال یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران مربیگری کی روش محسوب می‌شود.

در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کی‌روش برای پرتغالی‌ها

قهرمانی جهان با تیم جوانان پرتغال یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران مربیگری کی روش محسوب می‌شود.
در سالروز قهرمانی جوانان پرتغال در عربستان/ پیغام کی‌روش برای پرتغالی‌ها

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس