در مصاحبه با خبرنگاران/ دل بوسکه: ایتالیا کاملا برتر از ما بود

در مصاحبه با خبرنگاران/ دل بوسکه: ایتالیا کاملا برتر از ما بود
ویسنته دل بوسکه پس از شکست تیمش برابر ایتالیا و حذف از یورو 2016 این ناکامی را پذیرفت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ دل بوسکه: ایتالیا کاملا برتر از ما بود

ویسنته دل بوسکه پس از شکست تیمش برابر ایتالیا و حذف از یورو 2016 این ناکامی را پذیرفت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ دل بوسکه: ایتالیا کاملا برتر از ما بود

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس