در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش جالب گابریل به پیشنهاد رئال و بارسا

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش جالب گابریل به پیشنهاد رئال و بارسا
گابریل ژسوس که از هر دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا پیشنهاد دریافت کرده حاضر به پاسخگویی روشن در مورد آینده خود نشد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش جالب گابریل به پیشنهاد رئال و بارسا

گابریل ژسوس که از هر دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا پیشنهاد دریافت کرده حاضر به پاسخگویی روشن در مورد آینده خود نشد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش جالب گابریل به پیشنهاد رئال و بارسا

کتابخانه فرهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس