در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدافع اتلتیکو به پیشنهاد رئال

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدافع اتلتیکو به پیشنهاد رئال
خوزه ماریا خیمنز، به ادعای رسانه های اسپانیایی مورد توجه رئال قرار گرفته و با توجه به جدایی احتمالی واران، رئالی ها او را جایگزین مناسبی برای مدافع فرانسویشان می دانند.

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدافع اتلتیکو به پیشنهاد رئال

خوزه ماریا خیمنز، به ادعای رسانه های اسپانیایی مورد توجه رئال قرار گرفته و با توجه به جدایی احتمالی واران، رئالی ها او را جایگزین مناسبی برای مدافع فرانسویشان می دانند.
در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مدافع اتلتیکو به پیشنهاد رئال

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس