در مصاحبه با مارکا/ رایولا: برای پوگبا رئال در اولویت قرار دارد

در مصاحبه با مارکا/ رایولا: برای پوگبا رئال در اولویت قرار دارد
مینو رایولا، مدیر برنامه های پوگبا در مصاحبه امروزش با مارکا، خبر مذاکره رئال برای جذب این ستاره فرانسوی را تایید کرد.

در مصاحبه با مارکا/ رایولا: برای پوگبا رئال در اولویت قرار دارد

مینو رایولا، مدیر برنامه های پوگبا در مصاحبه امروزش با مارکا، خبر مذاکره رئال برای جذب این ستاره فرانسوی را تایید کرد.
در مصاحبه با مارکا/ رایولا: برای پوگبا رئال در اولویت قرار دارد

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس