در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ پاسخ گالیانی به شایعه پیوستن کواچیچ به میلان

در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ پاسخ گالیانی به شایعه پیوستن کواچیچ به میلان
آدریانو گالیانی به شایعات مربوط به پیوستن متئو کوواچیچ به میلان پایان داد.

در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ پاسخ گالیانی به شایعه پیوستن کواچیچ به میلان

آدریانو گالیانی به شایعات مربوط به پیوستن متئو کوواچیچ به میلان پایان داد.
در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ پاسخ گالیانی به شایعه پیوستن کواچیچ به میلان

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس