دزدی از 2 مربی روئینگ استرالیا در ساحل ایپانما

دزدی از 2 مربی روئینگ استرالیا در ساحل ایپانما

دو مربی تیم دوپینگ تیم استرالیا در ساحل ایپانما دچار حادثه شدند.سخنگوی کمیته‌ المپیک استرالیا در این‌باره گفت: از یکی از مربیان کیف پولش دزدیده شده که حاوی کارت اعتباری‌اش بوده است. این اولین گزارش از دزدی و جنایت در ریو نبوده است. روز گذشته نیز از خانه روسیه در ساحل کایاکابانا دزدی شد و تعدادی لپ تاپ به سرقت برده شد.

دزدی از 2 مربی روئینگ استرالیا در ساحل ایپانما

دو مربی تیم دوپینگ تیم استرالیا در ساحل ایپانما دچار حادثه شدند.سخنگوی کمیته‌ المپیک استرالیا در این‌باره گفت: از یکی از مربیان کیف پولش دزدیده شده که حاوی کارت اعتباری‌اش بوده است. این اولین گزارش از دزدی و جنایت در ریو نبوده است. روز گذشته نیز از خانه روسیه در ساحل کایاکابانا دزدی شد و تعدادی لپ تاپ به سرقت برده شد.

دزدی از 2 مربی روئینگ استرالیا در ساحل ایپانما

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس