دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است

دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است
کاپیتان سابق فرانسه در مصاحبه‌ای به بیان دیدگاهش درمورد ریبری و کومان پرداخت.

دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است

کاپیتان سابق فرانسه در مصاحبه‌ای به بیان دیدگاهش درمورد ریبری و کومان پرداخت.
دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس