دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر + جدول

دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر + جدول
در حالی که سبد هزینه خانوارهای کارگری نزدیک به 3 میلیون تومان است به نظر می رسد افزایش حقوق 14درصدی نمی تواند دردی از کارگران دوا کند.

دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر + جدول

در حالی که سبد هزینه خانوارهای کارگری نزدیک به 3 میلیون تومان است به نظر می رسد افزایش حقوق 14درصدی نمی تواند دردی از کارگران دوا کند.
دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر + جدول

آپدیت نود 32 یوزر و پسورد

دانلود سریال و آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس