دست نشان: تیم صنعت نفت نیاز به حمایت همه جانبه دارد

دست نشان: تیم صنعت نفت نیاز به حمایت همه جانبه دارد

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان گفت:صنعت نفت آبادان برای باقی ماندن در لیگ احتیاج به حمایت همه جانبه دارد.

دست نشان: تیم صنعت نفت نیاز به حمایت همه جانبه دارد

(image)

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان گفت:صنعت نفت آبادان برای باقی ماندن در لیگ احتیاج به حمایت همه جانبه دارد.

دست نشان: تیم صنعت نفت نیاز به حمایت همه جانبه دارد

پامنا موبایل لپ تاپ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس