دعوت رسمی فدراسیون کارته ترکیه از سلیمی

دعوت رسمی فدراسیون کارته ترکیه از سلیمی
داور جهانی کاراته کشورمان برای حضور در چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی اروپا به استانبول ترکیه می‌رود.

دعوت رسمی فدراسیون کارته ترکیه از سلیمی

داور جهانی کاراته کشورمان برای حضور در چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی اروپا به استانبول ترکیه می‌رود.
دعوت رسمی فدراسیون کارته ترکیه از سلیمی

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس