دفاع سرمربی اهل شیلی از عملکرد سیتی/ پیگرینی: فصل موفقی را پست سر گذاشته ایم

دفاع سرمربی اهل شیلی از عملکرد سیتی/ پیگرینی: فصل موفقی را پست سر گذاشته ایم
سرمربی منچسترسیتی پیش از آخرین دیدارش به عنوان سرمربی این تیم از عملکردش در آخرین فصل حضور در اتحاد دفاع کرد.

دفاع سرمربی اهل شیلی از عملکرد سیتی/ پیگرینی: فصل موفقی را پست سر گذاشته ایم

سرمربی منچسترسیتی پیش از آخرین دیدارش به عنوان سرمربی این تیم از عملکردش در آخرین فصل حضور در اتحاد دفاع کرد.
دفاع سرمربی اهل شیلی از عملکرد سیتی/ پیگرینی: فصل موفقی را پست سر گذاشته ایم

بک لینک رنک 1

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس