دفاع نایب رئیس بایرن از خرید هوملس

دفاع نایب رئیس بایرن از خرید هوملس
نایب رئیس بایرن مونیخ بار دیگر به دفاع از خرید جنجالی تیمش از دورتموند پرداخت.

دفاع نایب رئیس بایرن از خرید هوملس

نایب رئیس بایرن مونیخ بار دیگر به دفاع از خرید جنجالی تیمش از دورتموند پرداخت.
دفاع نایب رئیس بایرن از خرید هوملس

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس