دلیل اصرار برای حذف 24 میلیون یارانه‌ بگیر

دلیل اصرار برای حذف 24 میلیون یارانه‌ بگیر
یک اقتصاددان معتقد است اگر خوش‌بینانه اصرار کنونی مجلس برای حذف یارانه‌بگیران را رفتار سیاسی تلقی نکنیم،‌ پس به این نتیجه می‌رسیم که مجلس شناخت کافی از اقتصاد ایران ندارد و این نشانه ضعف است.

دلیل اصرار برای حذف 24 میلیون یارانه‌ بگیر

یک اقتصاددان معتقد است اگر خوش‌بینانه اصرار کنونی مجلس برای حذف یارانه‌بگیران را رفتار سیاسی تلقی نکنیم،‌ پس به این نتیجه می‌رسیم که مجلس شناخت کافی از اقتصاد ایران ندارد و این نشانه ضعف است.
دلیل اصرار برای حذف 24 میلیون یارانه‌ بگیر

بک لینک رنک 7

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس