دوران سفرخارجی بی حاصل تمام شد

دوران سفرخارجی بی حاصل تمام شد

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که در ملاقات‌ها و مذاکرات سفر به پاکستان حضور داشته است در ادامه گفت: متاسفانه نفوذپذیری برخی رسانه های خاص از طراحی‌های اتاق های فکر انگلیسی تا حدی است که بلافاصله پس از انتشار مطلب یک جدایی طلب نشان دار در سایت فیلتر شده بی بی سی و یک گزارش سعودی ساخته گازی، نتیجه می گیرند سفر کم نظیر رئیس جمهور کشورشان به پاکستان بی حاصل بوده است و آن را در میان عموم انتشار می دهند .آشنا با تاکید براینکه تا به حال به این حد از نفوذ پذیری باور نداشتیم گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که تلاش پاکستان برای بازسازی روابط راهبردی با ایران و آمادگی ایران برای بازپس گیری منافع و مصالح خود در زیر سایه سنگین غرض ورزی های کوته نظرانه داخلی و بازی های خطرناک سعودی – صهیونی نادیده گرفته می شود.رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: پاکستان برای تکمیل خط لوله خود تا مرز ایران انگیزه هایی فراتر از کمک مالی ایران دارد و تضمین امنیت انرژی پاکستان مساله‌ای فراتر از انتقال گاز از مسیر ترکمنستان- افغانستان یا حمل با کشتی از قطر است.او در ادامه تاکید کرد: بگذارید در یک کلام عرض کنم دوران سفرهای خارجی بی حاصل و دورهمی چند سالی است که تمام شده است. سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان آغاز بازسازی پلهایی است که مدت‌ها بود نیاز به تعمیر داشت. آثار امنیتی این سفر در کوتاه مدت و آثار اقتصادی آن در میان مدت ظاهر می شود ولی آثار فرهنگی آن تا دراز مدت باقی خواهد ماند.

دوران سفرخارجی بی حاصل تمام شد

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که در ملاقات‌ها و مذاکرات سفر به پاکستان حضور داشته است در ادامه گفت: متاسفانه نفوذپذیری برخی رسانه های خاص از طراحی‌های اتاق های فکر انگلیسی تا حدی است که بلافاصله پس از انتشار مطلب یک جدایی طلب نشان دار در سایت فیلتر شده بی بی سی و یک گزارش سعودی ساخته گازی، نتیجه می گیرند سفر کم نظیر رئیس جمهور کشورشان به پاکستان بی حاصل بوده است و آن را در میان عموم انتشار می دهند .آشنا با تاکید براینکه تا به حال به این حد از نفوذ پذیری باور نداشتیم گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که تلاش پاکستان برای بازسازی روابط راهبردی با ایران و آمادگی ایران برای بازپس گیری منافع و مصالح خود در زیر سایه سنگین غرض ورزی های کوته نظرانه داخلی و بازی های خطرناک سعودی – صهیونی نادیده گرفته می شود.رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: پاکستان برای تکمیل خط لوله خود تا مرز ایران انگیزه هایی فراتر از کمک مالی ایران دارد و تضمین امنیت انرژی پاکستان مساله‌ای فراتر از انتقال گاز از مسیر ترکمنستان- افغانستان یا حمل با کشتی از قطر است.او در ادامه تاکید کرد: بگذارید در یک کلام عرض کنم دوران سفرهای خارجی بی حاصل و دورهمی چند سالی است که تمام شده است. سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان آغاز بازسازی پلهایی است که مدت‌ها بود نیاز به تعمیر داشت. آثار امنیتی این سفر در کوتاه مدت و آثار اقتصادی آن در میان مدت ظاهر می شود ولی آثار فرهنگی آن تا دراز مدت باقی خواهد ماند.

دوران سفرخارجی بی حاصل تمام شد

اس ام اس جدید

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس