دور افتخار برانکو پرسپولیسی ها بعد از باختن قهرمانی!

دور افتخار برانکو پرسپولیسی ها بعد از باختن قهرمانی!
ایسنا نوشت:برانکو ایوانکویچ بعد از ناکامی در قهرمانی ، با بازیکنانش در ورزشگاه اادی دور افتخار زدند و حسابی هم تشویق شدند.

دور افتخار برانکو پرسپولیسی ها بعد از باختن قهرمانی!

ایسنا نوشت:برانکو ایوانکویچ بعد از ناکامی در قهرمانی ، با بازیکنانش در ورزشگاه اادی دور افتخار زدند و حسابی هم تشویق شدند.
دور افتخار برانکو پرسپولیسی ها بعد از باختن قهرمانی!

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس