دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ گزارش زنده؛ اسپانیا ٠- ایتالیا 1

دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ گزارش زنده؛ اسپانیا ٠- ایتالیا 1
نیمه اول دیدار حساس ایتالیا و اسپانیا با تک گل کیه لینی به نفع لاجوردی پوشان به پایان رسید.

دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ گزارش زنده؛ اسپانیا ٠- ایتالیا 1

نیمه اول دیدار حساس ایتالیا و اسپانیا با تک گل کیه لینی به نفع لاجوردی پوشان به پایان رسید.
دور یک هشتم نهایی یورو 2016/ گزارش زنده؛ اسپانیا ٠- ایتالیا 1

ایرانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس