دولت برای معافیت مالیاتی کارخانه‌ها شرط بگذارد

دولت برای معافیت مالیاتی کارخانه‌ها شرط بگذارد

غلامرضا عباسی  اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می توان کارخانه‌ها و بنگاه‌های در حال رکود و تعطیلی را احیا کرد معافیت از پرداخت عوارض و مالیات است و دولت می‌تواند در یک برنامه زمانی دو تا پنج ساله کارخانه‌ها و مراکز صنعتی که تولیدات کیفی و مرغوب و حتی دارای قابلیت صادراتی دارند به مدت دو سال از پرداخت مالیات و عوارض معاف کند.وی گفت: این حمایت باید عملی باشد نه زبانی و دولت بر اساس نوع مشکلاتی که هر بنگاه دارد، تمهیدات لازم را بیاندیشد و موانع پیش رو را از میان بردارد. این مقام مسئول کارگری با اشاره به مقاومت بانکها برای دادن وام به بنگاههای تولیدی، اظهار کرد: دلیل اینکه بانک‌ها تاکنون از اعطای تسهیلات کم‌بهره به تولید خودداری کرده‌اند این بوده که به فکر تولید نبودند و تنها به سود و آورده خود بها می دادند.عباسی با تاکید بر لزوم کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی، افزود: یک بنگاه اقتصادی بدهکار این توان را ندارد که وام دیگری را به او تحمیل و او را بدهکارتر کنیم لذا نرخ سود تسهیلات باید زیر ۱۰ درصد برسد تا کارخانه‌ها به سرعت جان بگیرند و کارگران با دلگرمی به کار برگردند. به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، امروز بنگاههای اقتصادی به ویژه مراکز صنعتی نیازمند حمایت مالی سیستم بانکی هستند و دولت باید بانکها را مکلف کند مطابق قوانین بانکی با بخش تولید همراهی و همکاری داشته و با درصد سود کمتر به تولید کنندگان وام دهد.

دولت برای معافیت مالیاتی کارخانه‌ها شرط بگذارد

غلامرضا عباسی  اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می توان کارخانه‌ها و بنگاه‌های در حال رکود و تعطیلی را احیا کرد معافیت از پرداخت عوارض و مالیات است و دولت می‌تواند در یک برنامه زمانی دو تا پنج ساله کارخانه‌ها و مراکز صنعتی که تولیدات کیفی و مرغوب و حتی دارای قابلیت صادراتی دارند به مدت دو سال از پرداخت مالیات و عوارض معاف کند.وی گفت: این حمایت باید عملی باشد نه زبانی و دولت بر اساس نوع مشکلاتی که هر بنگاه دارد، تمهیدات لازم را بیاندیشد و موانع پیش رو را از میان بردارد. این مقام مسئول کارگری با اشاره به مقاومت بانکها برای دادن وام به بنگاههای تولیدی، اظهار کرد: دلیل اینکه بانک‌ها تاکنون از اعطای تسهیلات کم‌بهره به تولید خودداری کرده‌اند این بوده که به فکر تولید نبودند و تنها به سود و آورده خود بها می دادند.عباسی با تاکید بر لزوم کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی، افزود: یک بنگاه اقتصادی بدهکار این توان را ندارد که وام دیگری را به او تحمیل و او را بدهکارتر کنیم لذا نرخ سود تسهیلات باید زیر ۱۰ درصد برسد تا کارخانه‌ها به سرعت جان بگیرند و کارگران با دلگرمی به کار برگردند. به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، امروز بنگاههای اقتصادی به ویژه مراکز صنعتی نیازمند حمایت مالی سیستم بانکی هستند و دولت باید بانکها را مکلف کند مطابق قوانین بانکی با بخش تولید همراهی و همکاری داشته و با درصد سود کمتر به تولید کنندگان وام دهد.

دولت برای معافیت مالیاتی کارخانه‌ها شرط بگذارد

خرید بک لینک

کانون نماز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس