رئیس فیفا از اتهام وارده تبرئه شد

رئیس فیفا از اتهام وارده تبرئه شد
جانی اینفانتینو، توسط کمیته اخلاقی فیفا از اتهامی که به وی وارد شده بود تبرئه شد.

رئیس فیفا از اتهام وارده تبرئه شد

جانی اینفانتینو، توسط کمیته اخلاقی فیفا از اتهامی که به وی وارد شده بود تبرئه شد.
رئیس فیفا از اتهام وارده تبرئه شد

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس