رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟

رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟
باید دید چه کسی برابر استقلال تهران درون دروازه خواهد ایستاد.

رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟

باید دید چه کسی برابر استقلال تهران درون دروازه خواهد ایستاد.
رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس