رانت‌های قدرت پشت قاچاق کالا و ارز

رانت‌های قدرت پشت قاچاق کالا و ارز
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس دهم گفت: آسیبی که از ناحیه قاچاق وارد شده است بیش از حداقل 5 سال عملکردعمرانی کشور و بیش از حداقل 10 سال سرمایه گذاری در حوزه توسعه و اشتغال کشور است.

رانت‌های قدرت پشت قاچاق کالا و ارز

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس دهم گفت: آسیبی که از ناحیه قاچاق وارد شده است بیش از حداقل 5 سال عملکردعمرانی کشور و بیش از حداقل 10 سال سرمایه گذاری در حوزه توسعه و اشتغال کشور است.
رانت‌های قدرت پشت قاچاق کالا و ارز

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس