راهیابی ۸ تنیسور برتر به جدول اصلی تور تنیس آسیا

راهیابی ۸ تنیسور برتر به جدول اصلی تور تنیس آسیا
۸ تنیسور برتر جواز حضور در جدول اصلی رقابت های تور تنیس آسیا- کاپ خلیج فارس را بدست آوردند.
۱۳:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


راهیابی ۸ تنیسور برتر به جدول اصلی تور تنیس آسیا

۸ تنیسور برتر جواز حضور در جدول اصلی رقابت های تور تنیس آسیا- کاپ خلیج فارس را بدست آوردند.
۱۳:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


راهیابی ۸ تنیسور برتر به جدول اصلی تور تنیس آسیا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس