راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در حد حرف است

راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در حد حرف است

مدت‌ها قبل مسئولان ذی‌ربط از راه اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار خبر داده بودند اما خبرها حاکی از این است که این مسأله کماکان در حد حرف بوده و در حال حاضر هیچ برنامه تدوین شده و عزم راسخی برای گام برداشتن به منظور تحقق آن وجود ندارد. پیش از این مسئولان عنوان کرده بودند که برای ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه آزاد چابهار مصمم بوده و تنها منتظر گذشت زمان به منظور قرار گرفتن در شرایط پساتحریم هستند. یکی از دلایل راه اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه چابهار نیز شکستن انحصار شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو عنوان شده بود که نیازمند حمایت مستقیم دولت و نیز ورود بخش خصوصی با تعامل خودروسازان خارجی بود.   نکته قابل اشاره دیگر این بود که مسئولان پیش از این اعلام کرده بودند برای ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران در چابهار با شرکت هایی درحال مذاکره هستند، اما به دلیل اینکه کشور در آن زمان در شرایط تحریم قرار داشت این مذاکرات قطع شد تا پس از به ثمر رسیدن تلاش‌های تیم دیپلماتیک ایران در مذاکرات هسته‌ای به عنوان نقطه عطفی در شرایط اقتصادی کشور، در بازه زمانی مطلوب‌تری رایزنی‌های لازم را با شرکت‌های خارجی انجام دهند تا با فرصت‌هایی که در شرایط پساتحریم به وجود می آید از همه فرصت های بین‌المللی استفاده کرده و از همه پتانسیل ها و امکانات موجود بهره بگیرند.   اما در این بین محمد حسین ملک‌زادگان – عضو هیأت مدیره منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار – در گفت‌وگو با ایسنا، به صراحت راه اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در این منطقه را در زمان کنونی در حد حرف دانست که تنها روی کاغذ نگاشته شده و برنامه‌های عملیاتی لازم برای دستیابی به آن مدنظر قرار نگرفته است. وی معتقد است که این مسأله برای تحقق نیازمند عزمی جدی است و باید بیشتر از یک طرح نوشته شده روی کاغذ، مورد توجه قرار گیرد تا قابلیت بهره‌برداری پیدا کند.

راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در حد حرف است

مدت‌ها قبل مسئولان ذی‌ربط از راه اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار خبر داده بودند اما خبرها حاکی از این است که این مسأله کماکان در حد حرف بوده و در حال حاضر هیچ برنامه تدوین شده و عزم راسخی برای گام برداشتن به منظور تحقق آن وجود ندارد. پیش از این مسئولان عنوان کرده بودند که برای ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه آزاد چابهار مصمم بوده و تنها منتظر گذشت زمان به منظور قرار گرفتن در شرایط پساتحریم هستند. یکی از دلایل راه اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه چابهار نیز شکستن انحصار شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو عنوان شده بود که نیازمند حمایت مستقیم دولت و نیز ورود بخش خصوصی با تعامل خودروسازان خارجی بود.   نکته قابل اشاره دیگر این بود که مسئولان پیش از این اعلام کرده بودند برای ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران در چابهار با شرکت هایی درحال مذاکره هستند، اما به دلیل اینکه کشور در آن زمان در شرایط تحریم قرار داشت این مذاکرات قطع شد تا پس از به ثمر رسیدن تلاش‌های تیم دیپلماتیک ایران در مذاکرات هسته‌ای به عنوان نقطه عطفی در شرایط اقتصادی کشور، در بازه زمانی مطلوب‌تری رایزنی‌های لازم را با شرکت‌های خارجی انجام دهند تا با فرصت‌هایی که در شرایط پساتحریم به وجود می آید از همه فرصت های بین‌المللی استفاده کرده و از همه پتانسیل ها و امکانات موجود بهره بگیرند.   اما در این بین محمد حسین ملک‌زادگان – عضو هیأت مدیره منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار – در گفت‌وگو با ایسنا، به صراحت راه اندازی قطب سوم خودروسازی ایران در این منطقه را در زمان کنونی در حد حرف دانست که تنها روی کاغذ نگاشته شده و برنامه‌های عملیاتی لازم برای دستیابی به آن مدنظر قرار نگرفته است. وی معتقد است که این مسأله برای تحقق نیازمند عزمی جدی است و باید بیشتر از یک طرح نوشته شده روی کاغذ، مورد توجه قرار گیرد تا قابلیت بهره‌برداری پیدا کند.

راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در حد حرف است

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس