راه‌اندازی 13 کلینیک «سلامت خانواده» تا پایان سال

راه‌اندازی 13 کلینیک «سلامت خانواده» تا پایان سال

اطهره نژادی  افزود:‌ بر اساس پیگیری‌های انجام شده فرایند انجام هماهنگی‌های ملی برای ایجاد کلینیک‌های سلامت خانواده توسط وزارت بهداشت خوب پیش رفته است.وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات با وزارت بهداشت، این وزارتخانه نامه به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کرد تا در صورت تمایل به راه‌اندازی این کلینیک‌ها از حمایت وزارتخانه در این زمینه بهره‌مند شوند.نژادی با اشاره به سیاست بودجه‌ای معاونت امور زنان گفت: دو مساله در بحث بودجه ای داریم. یکی اینکه این معاونت، معاونتی اجرایی نیست بنابراین بودجه‌ زیادی به آن تعلق نمی گیرد؛ از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی با توجه به مفهوم عدالت جنسیتی در اسلام موظف هستند کارهای تخصصی دستگاه‌های خود را با توجه به نیازهای مشترک و نیازهای خاص زنان و مردان انجام دهند.   وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: مخاطب وزارت بهداشت هم زنان و هم مردان هستند ولی این وزارتخانه به غربالگری سرطان‌های خاص زنان باید بپردازد. وزارت آموزش و پرورش نیز به دختران و پسران دانش‌آموز خدمات ارائه می‌دهد ولی زمانی که جمعیت دختران بیسواد در سن تحصیل بیشتر است، این وزارتخانه باید به آنان توجه بیشتری می‌کند.معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: بر اساس سیاست بودجه‌ریزی معاونت امور زنان، با دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف ذاتیشان تفاهم‌نامه‌هایی امضاء کرده‌ایم. مقدار اندکی بودجه برای این کار اختصاص می‌دهیم و مساوی یا چند برابر بیشتر همین بودجه را دستگاه‌های طرف قرارداد تخصیص می‌دهند به این ترتیب با اقدامات معاونت امور زنان بودجه بیشتری برای این حوزه صرف و این کار موجب جلب توجه مسوولان دستگاه‌های اجرایی به موضوعات تخصصی دستگاه خودشان در حوزه زنان نیز می‌شود.   وی در ادامه گقت: سال اول فعالیت معاونت امور زنان به شناسایی و تهیه وضعیت اطلس زنان و خانواده و تهیه گزارش‌های لازم برای برنامه ششم اختصاص یافت. سال دوم سال عقد قرارداد، تنظیم موافقت‌نامه‌ها و ادامه شناسایی موارد مورد نیاز بود. امیدواریم امسال نتایج پروژه‌ها مشخص شود البته به دلیل بودجه کم معاونت امور زنان ممکن است نتوانیم همه طرح‌ها را به صورت ملی اجرا کنیم.   نژادی در پایان اظهار کرد:‌ انتظار داریم گزارش نهایی پروژه‌هایی که موافقتنامه‌های آن‌ها را در سال 94 امضا کردیم، در سه ماهه اول سال 95 دریافت کنیم. این پروژه‌ها به اتمام رسیده است ولی فرایند تدوین گزارش، جمع‌بندی و نهایی سازی گزارش‌ها حداکثر تا پایان بهاربه‌طول می‌انجامد که این گزارش‌ها مبنایی برای ادامه یا توقف پروژه‌ها می‌شود.

راه‌اندازی 13 کلینیک «سلامت خانواده» تا پایان سال

اطهره نژادی  افزود:‌ بر اساس پیگیری‌های انجام شده فرایند انجام هماهنگی‌های ملی برای ایجاد کلینیک‌های سلامت خانواده توسط وزارت بهداشت خوب پیش رفته است.وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات با وزارت بهداشت، این وزارتخانه نامه به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کرد تا در صورت تمایل به راه‌اندازی این کلینیک‌ها از حمایت وزارتخانه در این زمینه بهره‌مند شوند.نژادی با اشاره به سیاست بودجه‌ای معاونت امور زنان گفت: دو مساله در بحث بودجه ای داریم. یکی اینکه این معاونت، معاونتی اجرایی نیست بنابراین بودجه‌ زیادی به آن تعلق نمی گیرد؛ از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی با توجه به مفهوم عدالت جنسیتی در اسلام موظف هستند کارهای تخصصی دستگاه‌های خود را با توجه به نیازهای مشترک و نیازهای خاص زنان و مردان انجام دهند.   وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: مخاطب وزارت بهداشت هم زنان و هم مردان هستند ولی این وزارتخانه به غربالگری سرطان‌های خاص زنان باید بپردازد. وزارت آموزش و پرورش نیز به دختران و پسران دانش‌آموز خدمات ارائه می‌دهد ولی زمانی که جمعیت دختران بیسواد در سن تحصیل بیشتر است، این وزارتخانه باید به آنان توجه بیشتری می‌کند.معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: بر اساس سیاست بودجه‌ریزی معاونت امور زنان، با دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف ذاتیشان تفاهم‌نامه‌هایی امضاء کرده‌ایم. مقدار اندکی بودجه برای این کار اختصاص می‌دهیم و مساوی یا چند برابر بیشتر همین بودجه را دستگاه‌های طرف قرارداد تخصیص می‌دهند به این ترتیب با اقدامات معاونت امور زنان بودجه بیشتری برای این حوزه صرف و این کار موجب جلب توجه مسوولان دستگاه‌های اجرایی به موضوعات تخصصی دستگاه خودشان در حوزه زنان نیز می‌شود.   وی در ادامه گقت: سال اول فعالیت معاونت امور زنان به شناسایی و تهیه وضعیت اطلس زنان و خانواده و تهیه گزارش‌های لازم برای برنامه ششم اختصاص یافت. سال دوم سال عقد قرارداد، تنظیم موافقت‌نامه‌ها و ادامه شناسایی موارد مورد نیاز بود. امیدواریم امسال نتایج پروژه‌ها مشخص شود البته به دلیل بودجه کم معاونت امور زنان ممکن است نتوانیم همه طرح‌ها را به صورت ملی اجرا کنیم.   نژادی در پایان اظهار کرد:‌ انتظار داریم گزارش نهایی پروژه‌هایی که موافقتنامه‌های آن‌ها را در سال 94 امضا کردیم، در سه ماهه اول سال 95 دریافت کنیم. این پروژه‌ها به اتمام رسیده است ولی فرایند تدوین گزارش، جمع‌بندی و نهایی سازی گزارش‌ها حداکثر تا پایان بهاربه‌طول می‌انجامد که این گزارش‌ها مبنایی برای ادامه یا توقف پروژه‌ها می‌شود.

راه‌اندازی 13 کلینیک «سلامت خانواده» تا پایان سال

بک لینک رنک 3

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس