رزمی‌کاران باشگاه شائولین در کردستان + فتو کلیپ

رزمی‌کاران باشگاه شائولین در کردستان + فتو کلیپ
باشگاه هنرهای رزمی کونگ فو شائولین در سلیمانیه کردستان جایی است که بیش از 10 هزار هنرآموز هنرهای رزمی را در آن یاد گرفته‌اند.

رزمی‌کاران باشگاه شائولین در کردستان + فتو کلیپ

باشگاه هنرهای رزمی کونگ فو شائولین در سلیمانیه کردستان جایی است که بیش از 10 هزار هنرآموز هنرهای رزمی را در آن یاد گرفته‌اند.
رزمی‌کاران باشگاه شائولین در کردستان + فتو کلیپ

سیستم اطلاع رسانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس