رسمی: سانه به منچسترسیتی پیوست

رسمی: سانه به منچسترسیتی پیوست
پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت پدیده آلمانی شالکه راهی منچسترسیتی شد

رسمی: سانه به منچسترسیتی پیوست

پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت پدیده آلمانی شالکه راهی منچسترسیتی شد
رسمی: سانه به منچسترسیتی پیوست

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس