رفتار باشگاه جوانمردانه نبود/ منوچهری: من بازیکن مازاد سپاهان نیستم

رفتار باشگاه جوانمردانه نبود/ منوچهری: من بازیکن مازاد سپاهان نیستم
مهاجم فصل گذشته سپاهان نسبت به قرار گرفتن نامش در لیست خروجی باشگاه این باشگاه واکنش نشان داد.

رفتار باشگاه جوانمردانه نبود/ منوچهری: من بازیکن مازاد سپاهان نیستم

مهاجم فصل گذشته سپاهان نسبت به قرار گرفتن نامش در لیست خروجی باشگاه این باشگاه واکنش نشان داد.
رفتار باشگاه جوانمردانه نبود/ منوچهری: من بازیکن مازاد سپاهان نیستم

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس