رقم جديد بدهی دولت

رقم جديد بدهی دولت
روزنامه اعتماد نوشت: ٦٠٠ هزار ميليارد تومان آخرين برآورد وزير اقتصاد از ميزان بدهي دولت است. رقمي كه نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته ٤/٢ برابر شده است.

رقم جديد بدهی دولت

روزنامه اعتماد نوشت: ٦٠٠ هزار ميليارد تومان آخرين برآورد وزير اقتصاد از ميزان بدهي دولت است. رقمي كه نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته ٤/٢ برابر شده است.
رقم جديد بدهی دولت

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس