رقم فسخ 220 میلیونی در قرارداد جدید نیمار

رقم فسخ 220 میلیونی در قرارداد جدید نیمار
قرارداد جدید نیمار با بارسلونا شامل بیشترین رقم فسخ قرارداد در بین بازیکنان بارسلونا پس از مسی خواهد بود.

رقم فسخ 220 میلیونی در قرارداد جدید نیمار

قرارداد جدید نیمار با بارسلونا شامل بیشترین رقم فسخ قرارداد در بین بازیکنان بارسلونا پس از مسی خواهد بود.
رقم فسخ 220 میلیونی در قرارداد جدید نیمار

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس