رنگ زرد آلو پرید؛ هر کیلو 20 هزار تومان

رنگ زرد آلو پرید؛ هر کیلو 20 هزار تومان
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: قیمت هر کیلو زرد آلو در میادین میوه و تره بار با توجه به ازدیاد عرضه از شهرهای مختلف 20000 تومان شد.

رنگ زرد آلو پرید؛ هر کیلو 20 هزار تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: قیمت هر کیلو زرد آلو در میادین میوه و تره بار با توجه به ازدیاد عرضه از شهرهای مختلف 20000 تومان شد.
رنگ زرد آلو پرید؛ هر کیلو 20 هزار تومان

بک لینک رنک 1

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس